تخته وایت برد

تخته وایت برد

انواع تخته وایت برد، گرین برد و تخته سیاه در ابعاد مختلف همراه با جنس های مختلف (ورق فلزی-شیشه ای) و ضخامت های متفاوت (3.5 سانتی متر - 2.5سانتی متر - 2 سانتی متر - 1 سانتی متر)


تصحیح جستجو

برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ا..

1,280,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 100×100 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 5 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ا..

1,130,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ای..

996,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 100×70 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ای..

846,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ا..

1,450,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 120×100 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ا..

1,300,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ای..

1,350,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 120×80 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر یک تخته وایت برد شیشه ای..

1,250,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

1,690,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 150×100 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

1,450,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

1,890,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 180×100 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

1,890,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 سفید

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

2,070,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 مشکی

برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 مشکی

تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی 200×100 سانتیمتر مشکی رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر، جایگزینی معاصر برای تخ..

2,000,000تومان

برد شیشه ای مغناطیسی 60×40 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 60×40 سفید

برد شیشه ای مغناطیسی 60×40 سانتیمتر سفید رنگ با ضخامت 4 سانتیمتر به عنوان یک دکوراسیون دیوار در هر ن..

420,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 82 (6 صفحه)