تخته وایت برد پایه دار

تخته وایت برد پایه دار

تخته وایت برد پایه دار


تخته وایت برد پایه دار متحرک 90*120

تخته وایت برد پایه دار متحرک 90*120

تخته وایت بردهای پایه دار متحرک مناسب برای کلاس های آموزشی و تدریس و همچنین اتاق کنفرانس و جلسات در ..

2,280,000تومان

وایت برد مغناطیسی 100×80 پایه دار مدل آلفا

وایت برد مغناطیسی 100×80 پایه دار مدل آلفا

تخته وایت برد مغناطیسی 100×80 سانتیمتر مدل آلفا شیدکو با ضخامت قاب 2 سانتیمتر، یکی از تخته وایت برده..

2,690,000تومان

وایت برد مغناطیسی 120×90 مدل کلاسیک با پایه منحنی

وایت برد مغناطیسی 120×90 مدل کلاسیک با پایه منحنی

تخته وایت برد مغناطیسی 120×90 سانتیمتر همراه با پایه منحنی شکل، که دارای زیبایی و استحکام می باشد، ی..

3,180,000تومان

وایت برد مغناطیسی 120×90 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 120×90 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 120×90 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت برد..

2,600,000تومان

وایت برد مغناطیسی 120×90 پایه دار مدل آلفا

وایت برد مغناطیسی 120×90 پایه دار مدل آلفا

تخته وایت برد مغناطیسی 120×90 سانتیمتر مدل آلفا شیدکو با ضخامت قاب 2 سانتیمتر، یکی از تخته وایت برده..

2,940,000تومان

وایت برد مغناطیسی 150×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

وایت برد مغناطیسی 150×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 سانتیمتر شیدکو مدل کلاسیک با ضخامت قاب 3.5 سانتیمتر همراه با پایه منح..

3,740,000تومان

وایت برد مغناطیسی 150×100 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 150×100 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت بر..

3,000,000تومان

وایت برد مغناطیسی 150×100 پایه دار مدل آلفا

وایت برد مغناطیسی 150×100 پایه دار مدل آلفا

تخته وایت برد مغناطیسی 150×100 سانتیمتر مدل آلفا شیدکو با ضخامت قاب 2 سانتیمتر، یکی از تخته وایت برد..

3,340,000تومان

وایت برد مغناطیسی 150×90 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 150×90 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 150×90 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت برد..

2,900,000تومان

وایت برد مغناطیسی 170×90 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 170×90 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 170×90 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت برد..

3,150,000تومان

وایت برد مغناطیسی 180×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

وایت برد مغناطیسی 180×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 سانتیمتر شیدکو مدل کلاسیک با ضخامت قاب 3.5 سانتیمتر همراه با پایه منح..

4,040,000تومان

وایت برد مغناطیسی 180×100 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 180×100 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت بر..

3,370,000تومان

وایت برد مغناطیسی 180×100 پایه دار مدل آلفا

وایت برد مغناطیسی 180×100 پایه دار مدل آلفا

تخته وایت برد مغناطیسی 180×100 سانتیمتر مدل آلفا شیدکو با ضخامت قاب 2 سانتیمتر، یکی از تخته وایت برد..

3,590,000تومان

وایت برد مغناطیسی 200×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

وایت برد مغناطیسی 200×100 مدل کلاسیک با پایه منحنی

تخته وایت برد مغناطیسی 200×100 سانتیمتر شیدکو مدل کلاسیک با ضخامت قاب 3.5 سانتیمتر همراه با پایه منح..

4,180,000تومان

وایت برد مغناطیسی 200×100 پایه دار T شکل مدل P25

وایت برد مغناطیسی 200×100 پایه دار T شکل مدل P25

تخته وایت برد مغناطیسی 200×100 سانتی متر طرح T مدل P25 با ضخامت قاب 2.5 سانتیمتر یکی از تخته وایت بر..

3,450,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)